Kundeservice

T + 47 55 36 58 55
post@froster.no

Døgnbetjent kundeservice

Industri
VVS / VA
Entrepenør & Landbruk

Selvsugende sentrifugalpumpe

En selvsugende sentrifugalpumpe er, som navnet tilsier, selvsugende i motsetning til en “vanlig” sentrifugalpumpe. Den kan evakuere sugeledninger opp til 8 meter fra “tørr” tilstand (pumpehuset må fylles med vann før første oppstart). Pumpene er spesielt godt egnet for tømming av kummer, sjøvannsinntak og andre typiske installasjoner der mediet må suges opp, og man ikke ønsker en neddykket pumpe, men en tørrtoppstill installasjon. Den spesielle konstruksjonen gjør dem også velegnet der det er fare for at pumpen i kortere perioder vil jobbe mot en stengt ventil og der det er fare for tørrkjøring da det vil alltid være noe væske i pumpehuset.

Selvsugende sentrifugalpumper er også egnet hvor det er en høy andel av faste partikler, og mye slitasjepartikler. De selvsugende pumpene brukes i industrien, i forbindelse med avløpsvann, miljøvern, sjøvann, syrevasking, skipsbyggeri, bygningsindustri og kommunal virksomhet.

Pumpene finnes i en mengde utførelser, forskjellige materialer, elektrisk, hydraulisk, diesel- eller bensindrevet, magnetdrevet, på tralle, bærbar m.m